EKONOMİ HABERLERİ> Ev Alana Devlet Desteği İçin Sona Yaklaşılıyor

Tüm Haberleri Gör

Ekonimiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ev sahibi olmayan T.C. vatandaşlarının konut edinmesini amaçlayan "konuthesabı" uygulmasına ilişkin yönetmelik çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildirdi.

Çalışmalar doğrultusunda hazırlanan yönetmelikte sona gelindiğini ifade eden Şimşek, "Yönetmelik taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulduğunu ve kısa bir süre içersinde Başbakanlığa sevki planmakta" olduğunu belirtti.

Konut hesabı düzenlemesi ile konut sahibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut edinmesinn ve hanehalkının önündeki muhtemel borçlanma kalemlerinden olan konut harcamalarının önceden tasarruf edilerek karşılanmasının amaçlandığını vurgulayan Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Konut hesabı düzenlemesine göre, katılımcıların konut hesabı açabilmeleri için;

      a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve konut sahbi olmaması gerekmektedir,

      b) Yurtiçi mevduat veya katılım bankalarında konut hesabı açmış olmaları,

      c) Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca söz konusu hesaplara düzenli ödeme yapmaları,

 Yukarda belirtilen koşulları yerine getiren katılımcıya konut edinim tarihi itibariyle hesapta biriken tutarın azami % 20'sine kadar hesaplanan devlet katkısı ödemesi yapılacaktır. Devlet Katkısı için azami tutar 15 bin Türk Lirası ve bu tutar her yıl yeniden değelerme oranı ile arttırılacaktır. Yapılan Devlet katkısının ödemesi, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanacak ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecektir."

Şimşek, "Ekonomik yararı göz önüne alındığında, vatandaşların tasarruf alışkanlığına katkı sağlamış olmakla birlikte, Bankacılık sektörü açısından da ilave mevduat ve uzun vadeli kaynak imkanı sağlaması öngörülmektedir" dedi.

Şimşek, "İlk devlet katkısı ödemesi, Devlet katkısının hak etmek için en az 3 yıl düzenli ödeme zorunluluğu dikkate alınarak 2016 yılında başlayacak sistemde ilk devlet katkısı ödemeler 2019 yılında gerçekleşecektir" görüşüne yer verdi.