SGK Pratik Bilgiler

PRATİK BİLGİLER

 DÖNEMLER İTİBARYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Dönemler16 Yaşından Büyükler İçin16 Yaşından Küçükler İçin
01.01.2019-31.01.2019 Dönemi2.558,40 TL2.558,40 TL
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi2.029,50 TL2.029,50 TL
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi 1.777,50 TL
1.777,50 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi 1.647,00 TL1.647,00 TL
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi1.273,50 TL1.273,50 TL
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi1.201,50 TL1.201,50 TL
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi1.134,00 TL1.134,00 TL

 

 ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

 


ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Dönemler16 Yaşından Büyükler İçin16 Yaşından Küçükler İçin
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi767,52 TL767,52 TL
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi608,85 TL
608,85 TL
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi533,25 TL533,25 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi494,10 TL494,10 TL
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi382,05 TL382,05 TL
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi360,45 TL360,45 TL
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi340,20 TL340,20 TL
 ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

 


ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCLERİ İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Dönemler

20 ve Üzerinde Personel

Çalıştıran İşyerlerinde 

20'den Az Personel

Çalıştıran İşyerlerinde

01.01.2019-31.12.2019 Dönemi548,71 TL274,35 TL
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi435,27 TL217,64 TL
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi381,23 TL190,61 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi353,24 TL176,62 TL
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi273,13 TL136,57 TL
 DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI

DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI

DönemlerAylık Taban ÜcretAylık Tavan Ücret
16 Yaşından Büyükler16 Yaşından Küçükler
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi2.558,40 TL2.558,40 TL19.188,00 TL
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi2.029,50 TL2.029,50 TL15.221,40 TL
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi1.777,50 TL1.777,50 TL13.331,40 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi1.647,00 TL1.647,00 TL10.705,50 TL
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi1.273,50 TL1.273,50 TL8.277,90 TL
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi1.201,50 TL1.201,50 TL7.809,90 TL
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi1.134,00 TL1.134,00 TL7.371,00 TL

 

 YILLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI (TL)
YILLIK ENGELLİLİK İNDİRİM TUTARLARI (TL)
Engellilik Dereceleri2013201420152016201720182019
I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar)80080088090090010001200
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari %60'ini kaybetmiş olanlar)400400440460470530650
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari %40'ini kaybetmiş olanlar)190190200210210240290

 

 ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2019-31.12.2019 Dönemi

16 Yaşından Büy.

16 Yaşından Küç.

Brüt Ücret

2.558,402.558,40

Sigorta Primi İşçi Payı

358,18358,18

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

25,58

25,58

Gelir Vergisi Matrahı

2,174,642.174,64

Gelir Vergisi

326,20326,20

Damga Vergisi

19,4219,42

Kesintiler Toplamı

729,38

729,38

Net Ücret+AGİ Dahil

1.829,02

1.829,02

 

 

 VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
01.01.2019-30.06.2019 Dönemi32,65 TL
01.07.2019-31.12.2018 Dönemi29,49 TL
01.01.2018- 30.06.2018 Dönemi27,14 TL
01.07.2017- 31.12.2017 Dönemi25,68 TL
01.01.2017- 30.06.2017 Dönemi24,01 TL
01.07.2016 - 31.12.2016 Dönemi23,31 TL
01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi22,20 TL
01.07.2015 - 31.12.2015 Dönemi20,77 TL
01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi19,83 TL
01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi19,25 TL
01.07.2013-31.12.2013 Dönemi19,20 TL

 

 KIDEM TAZMİNATI TAVANI
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2019-30.06.2019 Dönemi6.017,60 TL
01.07.2018-31.12.2018 Dönemi5.434,42 TL
01.01.2018-30.06.2018 Dönemi5.001,76 TL
01.07.2017-31.12.2017 Dönemi4.732,48 TL
01.01.2017-30.06.2017 Dönemi4.426,16 TL
01.07.2016-31.12.2016 Dönemi4.297,21 TL
01.01.2016-30.06.2016 Dönemi4.092,53 TL
01.09.2015-31.12.2015 Dönemi3.828,37 TL
01.07.2015-31.08.2015 Dönemi3.709,98 TL

 

 KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER

(01.01.2019-31.12.2019 Dönemi)

Brüt Asgari Ücret

2.558,40

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

358,18

İşs. Sig. İşçi Payı (% 1)

25,58

Damga Vergisi (% 0,759)

-

Kesintiler Toplamı

383,76

Net Ücret

2.174,64

 

 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI
İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ ORANLARI
 6/2000-12/200101.01.2002'den itibaren
İşçi Payı% 2% 1
İşveren Payı% 3% 2
Devlet Payı% 2% 1

 

 VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI
VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI
01.01.2019'dan itibaren61,50 TL
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi61,50 TL
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi57,50 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi55,00 TL
01.01.2015-31.12.2015 Dönemi51,50 TL

 

 ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI VE TOPLAM MALİYETİ

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI VE TOPLAM MALİYETİ

01.01.2019-31.12.2019 Dönemi

BRÜT ASGARİ ÜCRET

2.558,40

Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5)

524,47

İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2)

51,17

İŞVERENE TOPlAM MALİYETİ

3.134,04

 

 2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

 

01.01.2019-31.12.2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni DurumAylık (TL)Medeni DurumAylık (TL)
Bekar191,88Evli, eşi çalışan ve çocuksuz191,88
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz230,26Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu220,66
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu259,04Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu249,44
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu287,82Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu287,82
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu326,20Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu307,01
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu326,20Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu326,20

 

 

 ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (10.06.2003'ten İtibaren)
HİZMET SÜRESİYILLIK İZİN SÜRESİ (*)
1 Yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlar14 iş günü
5 Yıldan fazla 15 yıldan az olanlar20 iş günü
15 Yıl (dahil) ve daha fazla olanlar26 iş günü
18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakilerEn az 20 iş günü
(*) Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. (Y:11.09.2014)

 

 SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI
SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI

Dönemler

Yemek Parası

(Günlük)
Çocuk Zammı (Aylık)Aile Zammı (Aylık)
Genel657 s. K. Md. 4/CGenel657 s. K. Md.4/C
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi5,12 TL
51,17 TL102,34 TL255,84 TL511,68 TL
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi4,06 TL40,59 TL81,18 TL202,95 TL405,90 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi3,56 TL35,55 TL71,10 TL177,75 TL355,50 TL
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi3,29 TL32,94 TL65,88 TL164,70 TL329,40 TL
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi2,55 TL25,47 TL50,94 TL127,35 TL254,70 TL
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi2,40 TL24,03 TL48,06 TL120,15 TL240,30 TL

Not: 657 s. Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan sigortalılar için belirlenen tutarlar 1 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

 VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
2012 Yılı (TL)2013 Yılı (TL)2014 Yılı (TL)2015 Yılı (TL)2016 Yılı (TL)2017 Yılı (TL)2018 Yılı (TL)2019 Yılı (TL)
11,7012,0012,0013,0013,7014,0016,0019,00

 

 50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN ZORUNLU İSTİHDAM ORANLARI
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştıran İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
 Özel Sektör (%)Kamu Sektörü (%)
Engelli Oranı34
Eski Hükümlü veya Terörle Mücadele Malul Sayılmacak Şeklde Yararlanan Oranı-2
Toplam36
Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda, dolu kadro sayısının (taşra teşkilatı dahil) % 3'ü oranında engelli çalıştırmak zorundalar.

 

 4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013'den İtibaren)
Sigorta KollarıSigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi-22
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi91120
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)
912 - 1421 - 23
Genel Sağlık Sigortası Primi57,512,5
Toplam1420,5 -23,5
34,5 - 37,5

 

 4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN ORİM ORANLARI
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN ORİM ORANLARI
(01.09.2013'den İtibaren)
Sigorta KollarıToplam (Sigortalı) (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi2
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi20
Genel Sağlık Sigortası Primi12,5
Toplam34,5

 

 İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI

(01.10.2008'den İtibaren)
Sigorta KollarıToplam (Sigortalı) (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi20
Genel Sağlık Sigortası Primi12
Toplam32

 

 4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN S.G.D.P. ORANLARI
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN S.G.D.P. ORANLARI

(01.09.2013'den İtibaren)
Sigorta KollarıSigortalı Payı (%)Şlveren Payı (%)Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi7,522,530
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi-22
Toplam7,524,532

 

 4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN S.G.D.P. ORANLARI
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI

(01.10.2008'den İtibaren)
SGDP Kesintisene Tabi Emekli Aylığı2008 Yılında(%)2009 Yılında(%)2010 Yılında(%)01/2011-06/2015 Arası (%)07/2015-02/2016 Arası (%)
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden1213141510

 

 HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI
HİZMET SÜRESİBİLDİRİM SÜRESİİHBAR TAZMİNATI TUTARLARI
6 Aydan Az sürmüş İşçi İçin2 Hafta2 Haftalık Ücret
6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin4 Hafta4 Haftalık Ücret
1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin6 Hafta6 haftalık Ücret
3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin8 Hafta8 Haftalık Ücret
(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile arttırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücrelerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.

 

 KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2019-30.06.2019 Döneminde Geçerli Olmak Üzere) (*)

Aylık Katsayısı

0,130597

Taban Aylık Katsayısı

2,044187

Yan Ödeme Katsayısı

0,041416

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,130597

1.240,67

Aile Yardımı (2.134 x 0,130597)

278,69

Çocuk Yardımı (250 x 0,130597)

32,65

Doğum Yardımı (6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 15.05.2015’ten itibaren kaldırıldı.)

-

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,130597

1.240,67

Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,130597] x 2

2.481,34

(*) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını 

Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5.Maddesi Gereği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 

08.01.2019 tarih ve 27998389-010.06.02-87 sayılı Genelgesi.